Celem powstania Holdingu było stworzenie grupy kapitałowej zdolnej do kompleksowej realizacji inwestycji w sektorach: ochrony środowiska, przemysłowym oraz basenów miejskich i aquaparków. SEEN Holding utworzono w 2007 roku na bazie spółek inżynieryjnych obecnych na rynku od ponad 55 lat. Powstał on w wyniku pozyskania inwestora finansowego grupy kapitałowej Socamil dla spółki SEEN Technologie. W skład struktury Seen Holding wchodzą:

  • SEEN Technologie Sp. z o.o. - zarządzanie kontraktami i technologie,
  • Instal Warszawa S.A. - kompleksowe realizacje inwestycji komunalnych i przemysłowych,
  • Aqua Seen Sp. z o.o. – technologie uzdatniania wody,
  • EKOMVO s.r.o. - urzadzenia do oczyszczania ścieków,
  • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. - projektowanie obiektów komunalnych i przemysłowych,
  • ENERGOCHEM Project Sp. z o.o. - projektowanie obiektów energetycznych i przemysłowych,

Tak dobrana struktura pozwala na korzystanie z synergii wiedzy oraz potencjału realizacyjnego pracowników i spółek, to właśnie sprawia, że Holding jest doskonale przygotowany do realizacji kompleksowych i skomplikowanych technologicznie zadań inwestycyjnych