O firmie

Historia

1895
W 1895 roku Kazimierz Arkuszewski, dziadek założyciela firmy Seen, wraz z bratem Janem budują w Łodzi fabrykę urządzeń i instalacji sanitarnych. Firma po kilku latach posiada 5 oddziałów w Rosji i jest największym wytwórcą instalacji centralnego ogrzewania na terenie Królestwa Polskiego.
1909
Kazimierz Arkuszewski wraz z grupą przemysłowców wydzierżawia w 1909 roku łódzką gazownię.
1920
W 1920 roku rusza produkcja samolotów w zakupionym przez Kazimierza Arkuszewskiego zakładzie w Lublinie. W ZMP&L powstaje łącznie 540 samolotów w ponad 15 typach, co stanowiło blisko ¼ polskiej międzywojennej produkcji lotniczej cywilnej i wojskowej (między innymi dla LOT-u).
1930-1992
Krzysztof Lipiński, ojciec założyciela firmy Seen, technolog wody, naukowiec, wynalazca, nauczyciel akademicki. Po ukończeniu wydziału Chemii i Wydziału Mineralogii na uniwersytecie w Poznaniu, pracuje w kopalni arsenu i w przemyśle. Od 1960 roku współtworzy Zakład Halurgii w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. W latach 1965-1970 pełni funkcję dyrektora biura projektów Biprowod. Następnie do 1992 roku organizuje i prowadzi katedrę Technologii Wody na Politechnice Szczecińskiej. Jest autorem ponad 100 wynalazków i 15 patentów. W 1989 zakłada spółkę Seen.
1990
W 1990 Rafał Lipiński powołuje do istnienia firmę SEEN. Początkowa działalność firmy to przedstawicielstwa i dystrybucja armatury przemysłowej, pomp i węgla aktywnego oraz produkcja elektroniczna transformatorów.
2005
W 2005 roku z SEEN wyodrębnia się spółka SEEN Distribution. Firma macierzysta SEEN Technologie należąca do Rafała Lipińskiego, oferuje usługi związane z technologiami wody.
2007
Wspólnie z inwestorem finansowym firmą Socamil (Grupa Carlo Tassara) utworzony zostaje SEEN Holding. Do struktury holdingu wchodzą: SEEN technologie, BPBK we Wrocławiu (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego) oraz Instal Warszawa.
2008
W celu uzupełnienia SEEN Holding o specjalistyczną firmę działającą w obszarze automatyki przemysłowej powstaje spółka Asyst.
2009
Do struktury SEEN Holding zostaje włączona spółka Belit, poszerzając wachlarz usług instalatorskich Holdingu o instalatorów elektryków.
2010
W skład SEEN Holding wchodzi firma Instal Dostawy, uzupełniając działalność grupy o kompleksowe zaopatrzenie poszczególnych realizowanych kontraktów. Firma SEEN Technologie obchodzi 20-lecie istnienia.
2011
W SEEN Technologie powstaje nowy dział – dział technologii unieszkodliwiania odpadów, oferujący usługi projektowe, realizacyjne, konsultingowe i doradcze. Firma Instal Warszawa obchodzi 60-lecie istnienia.
2012
W 2012 roku zostaje utworzona firma Aqua Seen w celu podniesienia specjalizacji i stworzenia skuteczniejszej oferty dla rynku uzdatniania wody komunalnej.

Zarejestrowana pod numerem KRS 00000282550 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 113-267-17-72, Regon: 140951043 Kapitał Zakładowy: 50.227.200,- zł. Zarząd: Rafał Lipiński, Zbigniew Górski,Jarosław Antonik, Katarzyna Szczepkowska.