Projekty unijne

INTENSYFIKACJA PRODUKCJI BIOGAZU W KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYKORZYSTUJĄCA ODPADY POOCZYSZCZALNIOWE

Umowa nr: UDA-POIG.01.04.00-14-145/11

Wartość projektu: 3 661 400 PLN

Wartość dofinansowania: 2 330 325 PLN

Okres realizacji: 01.05.2012 r. - 31.07.2015 r.


DOTACJE NA INNOWACJE


INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚ