Zarząd


Rafał Lipiński
Prezes Zarządu

Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania IFG. Karierę rozpoczął w firmie „Hydrobudowa 6”. W latach 1987-89 na zlecenie Geokart Consulting Office pełnił funkcję kierownika kontraktu w Kuwejcie. W 1990 roku założył firmę Seen Technologie. A w 2007 roku utworzył grupę SEEN Holding, która jest największą w Polsce strukturą firm inżyniersko – technologicznych skupiających firmy o długoletniej tradycji. Czynnie działa społecznie, współtworzył Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie” oraz Klub Przedsiębiorców Polskich przy IFG, którego był prezesem. Jest współtwórcą i przewodniczącym kapituły nagrody NOT ,,Aquarina” wyróżniającej aktywność w dziedzinie ochrony środowiska. Fundator i członek kapituły nagrody ,,Aquaeductus”.

Katarzyna Szczepkowska
Wiceprezes Zarządu
Jarosław Antonik
Wiceprezes Zarządu
Natalia Roszkowska
Członek Zarządu
Kamil Lipiński
Członek Zarządu